Guide och mallar för dina tryckoriginal

Guide och mallar för att underlätta arbetet att ta fram tryckoriginal till dina beachflaggor. När originalet är framtaget är det bara att ladda upp det till vår FTP-server. Har du frågor så ring oss på 013-10 16 30 eller skicka ett mail till info@beachflaggan.se.

Mallar

Ovan hittar du mallar som du bör använda när du tar fram ditt tryckoriginal. Det finns mallar för Illustrator, Photoshop och InDesign. Mallarna är anpassade i form och storlek för att passa för just våra beachflaggor. Med mallarna bifogas en instruktion som förenklar original-arbetet och som bör följas för ett så bra resultat som möjligt.

Tänk på att inte ändra mallarnas storlek och dokumentyta.

Programvara och filformat

Vi använder Adobes senaste programvara och vi rekommenderar att man jobbar i Illustrator, Photoshop eller InDesign och i de mallar som finns. Vi vill få ditt tryckfärdiga original i PDF-format där du gärna får använda en lätt komprimering för att få ner filstorleken. Jobbar du i Photoshop fungerar även TIFF-format och för en sådan fil rekommenderar vi att lager slås samman och att LZW-komprimering används.

Tänk på att vissa program så som Word, PowerPoint o.s.v. inte alls fungerar för att ta fram ett tryckfärdigt original.

Saknar du programvara? Behöver du hjälp med design?

Om du saknar programvara eller av någon annan anledning inte själv har möjlighet att ta fram ett tryckfärdigt original så hjälper vi dig gärna. Vi kan ta fram ett enkelt tryckoriginal från grunden för endast 195 kr förutsatt att vi får grafik/logotyp som fungerar för tryck.

Grafik och text

Om du jobbar med designelement som inte är bilder så som färgblock, logotyper, illustrationer, text m.m. så är Vektorgrafik att föredra. Detta eftersom vektorer kan skalas upp i större storlekar utan försämrad kvalité.

När man jobbar med bilder pratar vi istället om pixelgrafik. Pixlar kan man inte skala upp obegränsat utan att förlora information och försämra kvalitén. Här måste vi ta hänsyn till upplösning, format och vilken kvalité bilden sparas i. För våra beachflaggor gäller en upplösning på 75 ppi.

Tänk på att göra om texter till banor.

Tänk på att en högre upplösning än 75 ppi endast resulterar i en tyngre fil och påverkar inte kvalitén.

Färg

Beachflaggorna trycks i CMYK (4-färg) och vi använder CMYK-profilen Fogra 39. Vi rekommenderar att du jobbar i CMYK och i färgprofilen Fogra 39 från början när du arbetar fram ditt original för att få en så rättvis bild som möjligt av hur färgerna kommer se ut. Om du har Pantone-färger som du vill använda så definieras dessa med Pantone Solid Coated.

Tänk på att färger kan skilja sig något från en datorskärm till en annan och även från det du ser på skärmen till det tryckta resultatet.